Xesc

QUÈ ÉS LA XESC?

Des de 1998, tant la Generalitat de Catalunya com diferents ajuntaments impulsen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius, tot promovent la participació i implicació de tota la comunitat educativa.

La Xesc neix el curs 2009 -2010, la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), formada per la xarxa d’escoles verdes i xarxes locals que promouen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius de Catalunya. Per tant, podem definir la XESC com una xarxa de xarxes de centres educatius que desenvolupen programes d’educació per a la sostenibilitat.

Enllaç a la pàgina de la xarxa Xesc:

http://www.xesc.cat/

LES NOSTRES PROPOSTES PER AL CURS 2020/2021

Des de l’escola volem continuar avançant cap a un consum responsable i conscienciar tota la comunitat educativa que ens cal optar per un consum respectuós amb el medi i la nostra salut .Per això ens cal reduir el volum d’embolcalls dels esmorzars utilitzant carmanyoles o altres embolcalls reutilitzables, amb un doble objectiu: conscienciar als nens i nenes el que suposa la generació de residus per a la sostenibilitat del planeta i,  d’altra banda, reduir considerablement les deixalles a l’escola. El projecte es desenvoluparia al llarg del curs escolar amb diverses activitats adreçades a eliminar el màxim possible l’ús dels embolcalls no reutilitzables: tallers per a elaborar el nostre propi “boc’n roll”, creació d’un equip sostenible entre els alumnes de cicle superior que facin el seguiment de l`ús del “boc’n roll”, premis a les aules que menys residus generin, difusió periòdica al nostre web de les aules més “sostenibles”, etc.

Paral.lelament a aquestes accions, voldríem posar en funcionament un compostador, aprofitar els residus orgànics de la cuina i el menjador i familiaritzar l’alumnat de la nostra escola en el reciclatge de restes orgàniques  L’objectiu és donar a conèixer la problemàtica actual dels residus i fomentar conductes que permetin avançar en el procés de prevenció i minimització així com fomentar el reciclatge dels diferents tipus de residus. La transversalitat d’aquesta  activitat és clara perquè inclou continguts de ciències socials (el problema de l’eliminació de residus, la contaminació, la sostenibilitat ),  de ciències de la naturalesa (permet veure el cicle de la matèria en directe, aplicació del compost a l’ hort escolar i l’efecte sobre les plantes) , de matemàtiques,  de llengües, …