Curs 2020-2021

L’EQUIP DE MESTRES

TUTORES I TUTORS

   
EDUCACIÓ INFANTIL
P-3 Núria Molinos
P-4 Urban Punzano
P-5
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r Isabel Cabrera
2n Mª Jesús Román
3r Sílvia Fernández
4t Noelia Alfonso
Ismael Yeguas
Sílvia Chicharro

ESPECIALISTES I MESTRES DE SUPORT

Educació Especial: Nora Bourk, Noelia Alfonso i Estela Guerrero
Educació Física Diego Domínguez
Educació Artística Ana Gimeno
Anglès Mònica Figueras, Ismael Yeguas, Patricia Pareja i Ana Torres
Mestres suport primària Josep Cárdenas, Estela Guerrero, Miguel A. Delgado, Mònica Figueras, Maria Matias, Patricia Pareja
Mestres suport Infantil Ana Torres i Josep Càrdenas
Integradora social Sònia Monroy
Vetlladora Cotxé Fernández
TEI  Cristina  Sillero

Coordinacions i Càrrecs

EQUIP DIRECTIU
Directora Josep Cárdenas
Cap d’Estudis Miguel A. Delgado
Secretària Ana Torres

COORDINADORES I COORDINADORS

Robòtica Mònica Figueras
E.  Infantil Urban Punzano
E. Primària Silvia Chicharro
Science Mònica Figueras
Informàtica Urbana Punzano
Riscos Laborals Diego Domínguez
Llengua i c. Social M. Jesús Román
Material Ana Gimeno
Web i xarxes Mònica Figueras

Personal d’administració i serveis

Administrativa Maria López
Conserge Josep Sepúlveda
Menjador: Glòria, Ana, Roser i Anabel
Coordinadora Glòria
Monitora E. Infantil Ana i Roser
Monitores Primària Anabel i Glòria

Altres professionals

Serveis Educatius
Psicopedagoga:  Josep Aquilar
Treballadora Social  Susana Rufián

Horari curs 2020-2021

Educació Infantil:        de 9:00 a 12:00 i de 15:00 a 17:00

Educació Primària:      de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30

Inici de curs:

Dilluns, 14 de setembre de 2020

Vacances:

Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos)
Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)
Estiu: a partir del 22 de juny de 2021

Dies festius de lliure disposició acordats pel Consell Escolar Municipal:

Divendres, 9 d’octubre de 2020
Dilluns, 15 de febrer de 2021 (Carnaval)
Divendres, 21 de maig de 2021

Festes locals:

Dilluns, 7 de desembre de 2020
Dijous, 20 de maig de 2021 (Festa Major)

Jornada intensiva:

21 de desembre de 2020 i del 7 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos)

Per als i les alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels tres primers dies de classe. Enguany els dies són el 14, 15 i 16 de setembre.De l’horari del període d’adaptació s’informa a les famílies a la reunió del mes de setembre i a les entrevistes individuals.

SORTIDES

Són el complement dels aprenentatges dels alumnes al llarg del curs. Per tant és molt important que hi assisteixin.

Les sortides  s’avisaran amb temps suficient a les famílies. Cal que els pares autoritzin expressament l’activitat i abonin el seu import, si escau. Recordem que per poder anar a les sortides és necessari no tenir faltes d’assistència sense justificar.

Un cop iniciat el curs i aprovades en Consell Escolar rebreu un full informatiu de totes les sortides que es realitzaran al llarg del curs.

Per a les sortides per Sant Boi  es farà signar una única autorització per a tot el curs.


 

CONSELL ESCOLAR

President Josep Cárdenas
Cap d’estudis Miguel A. Delgado
Secretària Ana Torres
Mestres Ana Gimeno, Isabel Cabrera, Maria Matias i Urbana Punzano
Mares i pares Natalia Gómez i Ana Navarro
Sector AMPA Sonia Briones i Natalia Gómez
Sector PAS Josep Sepúlveda
Ajuntament José Manuel González