Instal·lacions

 

L’escola, com a edifici, es distribueix en diferents plantes, que estan comunicades amb escales i ascensor.

A la planta 0 es troba l’esglèsia adventista d’Urgell, i a l’annex l’Escola de Música

A continuació estàn descrits els diferents espais que es troben a cada planta, en el curs 2020 – 2021:

Planta 7 Pati ESO

Ràdio Urgell

Planta 6 Aules de 3r i 4t ESO

Lavabos noies ESO

Aula de Informàtica

Planta 5 Aules de 1r i 2n ESO

Sala de Professors

Lavabos nois ESO

Planta 4 Aules de 4t i 5è Primària

Laboratori

Lavabos nois i noies de 4t, 5è i 6è de Primària

Planta 3 Aula 6è Primària

Menjador

Cuina

Planta 2 Aules de 1r i 2n Primària

Despatx direcció i secretaria

Sala mestres Primària

Pati de Primària i Infantil

Lavabos nois i noies de 1r, 2n i 3r de Primària

Planta 1 Punt jove

Aula de 3r de Primària

Planta 0 Aules d’Infantil P3, P4 i P5

Lavabo mestres

Pati Infantil

Annex Escola de Música