Espais d’aprenentatge i treball per racons

AMBIENTS/ESPAIS D’APRENENTATGE A  LA COMUNITAT DE PETITS (P3, P4 i P5)

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i de comunicació, on a partir de diferents propostes els alumnes poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar i compartir entre ells. A més, qualsevol capacitat es desenvolupa millor amb el joc, per aquest motiu les nostres aules d’Educació Infantil estan organitzades de la següent manera:

    • Zona de la calma: un lloc tranquil on poden mirar contes, llegir, explicar-se’ls els uns als altres…
    • Escriptori: on poden escriure, fer grafisme, enviar missatges…
    • Construcció/destrucció: on poden deixar volar la seva imaginació per crear, a partir de diferents materials.
    • Manipulació i exploració: descobreixen el món matemàtic a partir de diferents materials i reptes.
    • Art: treuen l’artista que tot infant porta dins a partir de la pintura, del modelatge, del troquelatge…

ESPAIS D’APRENENTATGE A LA COMUNITAT DE MITJANS (1r, 2n i 3r)

TREBALL PER RACONS 

Els racons ens permeten organitzar l’aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent. Poden ser de treball o de joc i segons el tipus d’activitat alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre. En d’altres, els alumnes poden funcionar amb força autonomia.

Organitzats en grups reduïts, els nens i nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitatEls mestres portem un control de manera que cada nen/a vagi passant al llarg d’un període de temps per tots els racons de treball. 

Actualment, tots els grups de P3 a 4t de Primària realitzen sessions periòdiques de treball per racons.