Activitats extraescolars

*A causa de l’actual situació de pandèmia, no es realitzaran activitats extraescolars durant el 1r trimestre del curs 2020-2021.