Reobertura

El nostre centre, com a escola pública, presenta aquest Pla d’Obertura de Centre Educatius en Fase 2 de desescalada per tal d’incorporar les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert en relació a l’adequació d’espais, les mesures de distanciament i higiene i la vulnerabilitat d’alumnat i personal. Tenint, però, sempre present que el curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.

Documentació disponible: