Mirades de colors

Volem fer d’aquest projecte una eina educativa i de cohesió social.

Al fotografiar posarem de relleu la multiplicitat, la complexitat, la multiculturalitat del mosaic de la nostra comunitat educativa, reflex de la nostra societat, la gamma multicolor que ens empenyerà a explorar i descobrir altres realitats, altres vides, altres històries, amb una altra mirada, una mirada neta de prejudicis, una mirada més que necessària.

Per poder-ho fer ens caldrà comptar amb la complicitat dels col·lectius que conformen la nostra comunitat educativa, i de les diferents realitats familiars i culturals que s’uneixen en aquest mosaic nostre del Pi Verd.

Tinguem en compte que l’Escola Pi Verd ha de créixer i que la diversitat ens és un fet indiscutible. Que només ens cal obrir bé els ulls. Mirar.

També destacarem el paper rellevant que té el carrer i el barri, l’entorn de la nostra escola com a espai de relació, i així podrem posar de manifest les necessitats i mancances que hi descobrim.

Volem crear una autèntica xarxa de relacions i complicitats, una xarxa de compromisos. I està clar que, una xarxa així, s’ha d’establir a dintre de les parets de l’escola i a fora de les parets de l’escola. A dintre, entre els estudiants i, com no, entre el professorat i el personal de l’escola. A fora, involucrant les famílies, els organismes, associacions, institucions… Si el cos de professorat i el personal de l’escola no és un grup compacte, on hi ha confiança, cooperació, solidaritat, participació… Com podrà l’escola contribuir a crear cohesió social? I no parlem de quan les famílies estan involucrades a l’escola: els nens i les nenes hi van més, i les escoles són millors.

Quan les institucions, organismes, associacions i altres vetllen i ens acompanyen en la tasca educativa, ens tenen en compte, ens cerquen en el seu camí, la xarxa social, la cohesió que cerquem, la bona convivència, es va fent realitat.

“Es necessita un poble per educar a un infant”.

En el barri hem de cercar la col·laboració i participació en el projecte educatiu: de les botigues, les organitzacions de lleure, de les associacions de veïns, de l’Ajuntament, Biblioteques, centres de salut i altres, d’altres escoles, dels museus, ONGs, grups artístics, organitzacions esportives, institucions, partits, administracions, sindicats…

Volem millorar les opinions, actituds, comportaments, la convivència i la integració, la inclusió de tots per sobre l’exclusió de ningú.

Construir una xarxa feta d’altres xarxes i basada en valors insubstituïbles: participació, honestedat, reciprocitat, solidaritat, tolerància, confiança…

Sabem que no inventem res i que les tasques endegades en moltes altres experiències escolars, ens serveixen de referent, ens animen a tirar endavant amb el que ja estem fent i el què volem fer.

Hem estructurat els objectius a través d’uns eixos de treball amb la comunitat educativa al complet, pensant que es tracta d’això, de crear aquesta xarxa social uns bons fonaments per educar en la ciutadania, per fomentar la cohesió social. El nostre model no és més que un recull de models.