Junta de l’AMPA

La Junta de l’AMPA s’organitza en diferents comissions i un equip directiu:

EQUIP DIRECTIU DE L’AMPA

Presidenta: Carol Rodríguez

Vice-presidenta: Sonia Ruiz

Secretària: Irene Martínez

Tresorera: Mariona Moreno

 

COMISSIONS

  • EXTRAESCOLARS: s’encarreguen d’organitzar les diferents activitats extraescolars que ofereix l’escola. Es decideix quines activitats oferir, s’organitzen i es contacta amb els diferents talleristes. Tot i aixoí, les activitats extraescolars, sempre han de ser aprovades pel consell escolar.
  • LLIBRES: els seus membres s’encarreguen de contactar amb l’editorial que ens ven els llibres i també organitzen la venta de llibres.
  • XANDALLS: s’encarreguen de la venta de xandalls i de tot el que comporta.
  • LOTERIA: encarreguen la loteria de Nadal i organitzen la distribució i recollida dels diners.
  • COMUNICACIÓ: actualment només la forma un membre. Aquesta és una mare de 6è, per la qual cosa el pròxim curs ja no formarà part de l’escola. Així que ens urgeix trobar algú que se’n pugui fer càrrec.La seva tasca és la de gestionar el correu electrònic de l’AMPA. Ella rep els correus i ens ho reenvia als diferents membres de la junta, de la mateixa manera que s’encarrega d’enviar les comunicacions a les famílies.
  • INFORMACIÓ: aquesta comissió la dividim en dues parts: portar la pàgina web i l’instagram, per tal de fer arribar la informació, fotografies de les activitats que gestiona l’AMPA, inversions, etc. a tothom.
  • DELEGATS/ES: aquesta també és una comissió nova d’aquest any. Hem creat un grup de whatssap integrat per les quatre membres que formem la junta de l’AMPA i tots/es els/les delegats/des dels diferents cursos de l’escola. La intenció és mantenir un lligam directe entre ambdues parts, i que hi hagi un accés fàcil per comunicar-nos. Així ens resulta més senzill i més ràpid fer arribar la informació a les famílies a través del paper dels delegats.
  • MENJADOR: aquesta comissió encara està en procés de creació. La idea és que mantinguem una comunicació directe amb els monitors responsables del menjador, per qualsevol incidència que hi pugui haver. De la mateixa manera que siguem un lligam per les famílies i que no sembli que no hi ha comunicació. Ara mateix en formem part dos membres de la junta, per la qual cosa si algú hi està interessat en formar part, que ens ho faci saber.

COMISSIONS MIXTES:

FESTES: els seus membres s’encarreguen d’organitzar les diferents festes que es fan al llarg del curs… des de la castanyada, Nadal, Sant Jordi, fi de curs…
Fins ara era una comissió formada únicament per pares i mares, però aquest any s’ha decidit formar-la conjuntament amb professors, ja que és important la unió entre les dues parts.

PATI: aquesta és una comissió creada per l’escola i que ens demanen la nostre col·laboració. La finalitat és millorar els patis de l’escola, a través de voluntaris, alhora que s’organitzen trobades amb les famílies.