SOL·LICITUDS D’AJUTS DE MENJADOR I TRANSPORT.

INFORMACIÓ PRÈVIA CURS 2019/20.

Atenent a les instruccions del Departament d’Educació i a la necessitat d’adequar la concessió de l’ajut a la normativa actual, a partir del curs 2019/20, tal i com ja s’ha establert en la majoria de comarques de Catalunya, el beneficiari dels ajuts de menjador i transport escolar de la comarca de la Selva serà l’alumne/a que fa ús del servei.

Per això per poder accedir a l’ajut caldrà que a l’hora de la petició l’alumne/a disposi d’un DNI o NIE vigent i no s’acceptaran peticions que no tinguin el seu número de DNI o NIE.

A finals d’abril s’obrirà el procés de petició dels ajuts de menjador per al curs 2019/20 per la qual cosa us informem amb antelació d’aquest requisit per facilitar la gestió d’aquest tràmit.