Instal·lacions

Les instal·lacions de la nostra escola són molt actuals. El Departament d’Ensenyament ens va fer l’escola nova el curs 2009-2010. Al llarg d’aquests anys s’han anat adaptant tots els espais a les necessitats reals del dia a dia.