Instal·lacions

Les instal·lacions de la nostra escola són molt actuals.  El Departament d’Ensenyament ens va fer l’escola nova el curs 2009-2010.  Al llarg d’aquests anys s’han anat adaptant tots els espais a les necessitats reals del dia a dia.

MENJADOR I CUINA

AULA DE MIGDIADA

PAVELLÓ/TEATRE

AULA DE PSICOMOTRICITAT

PATI

AULA D’EDUCACIÓ ESPECIAL

AULA DE CIÈNCIES 

AULA DE MÚSICA

 

AULA D’INFORMÀTICA

 

AULA DE PLÀSTICA 

 

AULES DE GRUPS REDUÏTS 

AULA D’ANGLÈS

BIBLIOTECA

 

DESPATXOS

SALA DE MESTRES

PATIS INTERIORS

 

PASSADISSOS 

 

AULES D’INFANTIL

 

AULES DE PRIMÀRIA