Instal·lacions

Les instal·lacions de la nostra escola són molt actuals. El Departament d’Ensenyament ens va fer l’escola nova el curs 2009-2010. Al llarg d’aquests anys s’han anat adaptant tots els espais a les necessitats reals del dia a dia. L’estiu 2021, després de dos cursos amb canvis provocats per la situació sanitària, l’escola ha sofert diferents canvis ‘ubicació d’espais, fruit de les noves necessitats. L’aula d’informàtica ha desaparegut (ja no té sentit en un m oment on els dispositius són dins l’aula de forma permanent) i s’ha transformat en l’AULA TALLER. També hem reubicat el dormitori d’infantil per a poder donar un espai més ampli i acollidor als més petits. L’antiga aula de plàstica (a la planta baixa) ara és l’AULA LILA, una sala multi funcions per a Educació infantil.