SETMANA DEL MEDI AMBIENT: ANEM A LA FONT DE PUIGROVÍ.

La setmana del 31 de maig al 4 de juny vam celebrar la Setmana del Medi Ambient. Aquest any des d’Ed. Infantil fins al Cicle Superior vam fer una visita, observació i / o treball sobre la font de Puigroví que tenim apadrinada. Així, Ed. Infantil van fer una visita a la font i als safareigs (P-4 i P-5, per grup classe); 1r i 2n també per separat, van observar la font, els safareigs i els arbres del seu entorn.  Pel que fa a Cicle Mitjà, també per grups classe, van identificar insectes, atròpodes i fulles que hi van trobar, omplint una fitxa de trebal a partir d’una guia. Finalment, 5è i 6è, des de la classe , van dur a terme un cartell digital, per procurar que es respecti i es tingui cura de la font i el seu voltant.