Cantània és una activitat organitzada des del serveis pedagògics de l’Auditori de Barcelona. Durant tot el curs es treballa la cantata escrita i composada especialment per l’ocasió amb l’objectiu de celebrar-ne un concert. Hi participa Cicle Superior 5è cada dos anys.

És una activitat amb diferents fases d’actuació:

  • Sessions de formació amb el professorat.
  • Treball del professorat a la seva aula.
  • I concerts finals interpretats per l’alumnat inscrit.

Implica diferents competències a part de les musicals, com les relacionades amb la llengua, la literatura, la història… i amb els valors a diferents nivells tan interpersonals com socials.

Durant tot el curs escolar es treballa tant des de l’organització com des de l’escola. L’objectiu és organitzar un acte per als alumnes que, per les característiques globals pensades exclusivament per a ells, per la qualitat i per la implicació personal i col·lectiva en l’acte, es converteixi en una vivència musical important i inoblidable per a tots.