ERASMUS +

Erasmus +

Erasmus+ és el programa europeu en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport pel període 2014-2020. Abans d’aquest període, la part d’aquest programa dedicada a l’educació escolar s’anomenava Comenius.

La nostra escola té una dilatada experiència en els projectes Comenius, eTwinning i Erasmus +.

El darrer projecte dut a terme fou el “New approaches for new lives”, un Erasmus KA201 d’institucions de l’àmbit Escolar.

El curs 2019-20 s’ha iniciat un nou projecte Erasmus + KA201: ” UTOPIA – Developing skills for cross-curricular teaching in an outdoor and/or community based environment ” 

Xarxa de Competències Bàsiques

                                                                       La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.

La nostra escola participa a la Xarxa des del curs 2018-2019.