Instal·lacions

 • Aules d’infantil amb porxo individualitzat
 • Aules de primària
 • Pati d’infantil
 • Pati compartit d’infantil i primària amb zona d’arbres i l’hort de l’escola
 • Pati de primària amb pistes poliesportives
 • Hort
 • Aula de música
 • Aula d’anglès
 • Sala d’ordinadors
 • Aules petites de suport i petits grups
 • Biblioteca / Sala compartida
 • Gimnàs amb escenari
 • Aula de psicomotricitat
 • Menjador i cuina pròpia