Classroom i Google Apps

L’escola disposem d’un domini @escolataiala.cat sota el qual hem creat usuaris pels alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària.

El Google Classroom és una eina o aplicació de Google for Education que ens permet treballar de forma online a mestres i alumnat.

Podem interaccionar de forma diversa i completa: compartir material multimèdia de forma organitzada, programar tasques, fer videoconferències, enviar i rebre treballs, avaluar…

A més a més, els alumnes, amb aquest compte, tenen accés a les: