LA TECONOLOGIA A L’ESCOLA

A la nostra escola tenim clar que la tecnologia és una eina més que ens permet millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge alhora que ha de servir perquè els alumnes adquireixin una bona competència digital, tan necessària en el món actual.

Això no vol dir, però, que basem tota la nostra metodologia en la tecnologia; sinó que aprofitem totes les seves virtuts com un recurs més.

Al menú de l’esquerra podeu veure diferents apartats relacionats amb l’ús que fem de la tecnologia.