Beca de Necessitats Educatives Especials

Avís a les famílies que han sol·licitat Beca de Necessitats Educatives Especials:

Us informem que al tauler d’anuncis interior de l’escola podeu consultar les resolucions definitives de concessió i denegació rebudes. 

Segons la normativa, contra aquesta resolució, els interessats podran interposar recurs de reposició davant dels Serveis Territorials del Departament d’Educació, a partir de l’endemà de la recepció de la notificació, mitjançant el model que està penjat al taulell interior (demanar, si escau, a Secretaria del centre) o bé descarregant-lo a la web del Departament d’Educació en l’apartat de Serveis/Beques/ Ajuts per a alumnes amb necessitats educatives especials.

Ens posem a la vostra disposició per qualsevol aclariment o dubte,
Atentament,
Equip Directiu ESC Suris

CONCERT D´HIVERN D’EDUCACIÓ INFANTIL

Benvolgudes famílies,
El dia del concert d’hivern, vam gaudir molt amb els vostres fills i filles. Ho van fer molt bé i amb molta il·lusió. Us deixem el vídeo de l’actuació i fotos per tal que pugueu tornar a veure l’espectacle i gaudir amb ells/es.
Concert d´hivern P3
Concert d´hivern P4
Concert d´hivern… Llegeix més»