Foment de la lectura

OBJECTIUS

– Fomentar la lectura com a mitjà per accedir al coneixement, com a eina de
progrés i de cohesió social.
– Augmentar el nombre de lectors en edat escolar i crear-ne un hàbit.
– Assolir una millora de l’hàbit i la competència lectora en llengua catalana en
diferents entorns.
– Acostar els infants, joves i adults a les biblioteques.

ACTIVITATS

Estona de lectura diària a tot el centre

Carnet de classe

Foment de la lectura amb la Mercè Rubí

Taller de narrativa amb la Mon Mas

Visita a la Biblioteca Municipal