Com es fa l’entrega de les activitats a les mestres?

Retorn de les activitats per part dels alumnes i/o famílies a les mestres:

Totes les famílies de P3 a 4t tindran una unitat compartida de família. Aquesta unitat compartida la trobaran al drive, dins de unitats compartides (veure foto).

Tindrà el nom de la família amb els cognoms dels seus fills/es. En el cas de que la família tingui més d’un fill/a matriculat al centre, dins de la carpeta trobaran subcarpetes  una per cada fill/a.

Si es tracta d’una família que té més d’un fill/a matriculat al centre, però un dels seus fills/es es troba al curs de 5è o 6è, llavors només trobaran una carpeta corresponent al germà matriculat en els cursos de P3 a 4t. Ja que els alumnes de 5è i 6è treballen de forma diferent amb l’entorn virtual d’aprenentatge Google Classroom.

L’objectiu de la unitat compartida és tenir de forma centralitzada totes les activitats que els alumnes envien a les mestres per a la seva avaluació, correcció i seguiment.

Per tant, la família i els alumnes en el moment de fer entrega de les activitats (sobretot avaluables) les hauran de pujar del dispositiu (tablet, mòbil o ordinador) a dins de la seva unitat compartida de família, i del fill/a en concret en el cas de germans.

Trobareu també subcarpetes amb les dates de la setmana corresponent per tal de pujar-les a la setmana concreta en que corresponen les activitats.  

Es poden publicar fotos, vídeos i arxius (doc, pdf, Excel, presentació power point). Tingueu en compte les indicacions de les mestres.

Les famílies que vulguin també poden fer retorn i pujar les activitats de seguiment, ja que també són recomanables. Rebran feedback per part de les mestres tutores i especialistes de totes les activitats que retornin. En especial de les avaluables.

Les famílies i alumnes poden pujar les tasques en el moment de la setmana que vulguin. La data límit per l’entrega, però, serà el diumenge de la setmana següent. És a dir, si l’escola ha enviat les propostes d’activitats el divendres 24 d’abril per exemple, les famílies i els alumnes tenen com a data límit per pujar-les (sobretot les avaluables) el diumenge de la setmana posterior. En el cas de l’exemple seria el diumenge 3 de maig. Ja que les tasques que s’envien el divendres 24 són per fer-les durant la setmana següent de dilluns a divendres.

En el cas concret de  5è i 6è, no tindran unitat compartida ja que tot es fa dins de la plataforma Google Classroom. Per tant, el diàleg, enviament i retorn de tasques es fa directament dins de la plataforma (entorn virtual d’aprenentatge). S’entén que són alumnes més grans, autònoms i madurs per poder fer servir aquest altre tipus d’entorn digital.

Les mestres tutores i especialistes faran servir aquesta mateixa carpeta personal de la família i l’alumne/a (unitat compartida) per fer arribar les correccions, comentaris de les tasques, etc que es considerin necessàries.

TUTORIAL DRIVE – UNITAT COMPARTIDA DE FAMÍLIA

 

CANALS DE COMUNICACIÓ ENTRE ALUMNES I MESTRES, I ENTRE MESTRES I FAMÍLIES:

 

L’escola té estipulats diferents canals de comunicació per tal de mantenir el contacte amb alumnes i famílies (telèfon, correu electrònic, unitat compartida drive i videoconferències amb meet).

Durant la setmana les mestres tutores s’aniran posant en contacte fent servir aquests canals comunicatius. Es faran:

Trucades amb els alumnes i/o les famílies.

Videoconferències amb tot el grup classe, amb grups reduïts del grup i/o individuals amb els alumnes o les famílies.

Escrits a través del correu electrònic d’aula i de família.

Comentaris online dins de la unitat compartida de la família.

Tots aquests canals, en especial les videoconferències amb els alumnes, es posaran en joc per tal d’ajudar-los a entendre les activitats que es proposen buscant que siguin el màxim d’autònoms i que les famílies facin de mestres el mínim possible.

Per aquest motiu, us demanem que durant la setmana les famílies i alumnes us comuniqueu escrivint a les tutores als correus electrònics d’aula per tal de demanar ajuda, aclarir dubtes, etc. Si amb els contactes que començareu a tenir de forma més habitual no en tinguéssiu suficient. Llavors, la tutora es posarà en contacte a través del canal comunicatiu que consideri més adequat per tal d’ajudar a nens/es i famílies.

Volem que us sentiu acompanyats/des!

En el cas de 5è i 6è, reben l’acompanyament directe i diari de les mestres i especialistes a través de l’entorn virtual d’aprenentatge. Relació directe entre alumnes i mestres ja que són més madurs i autònoms.

 

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb les tutores escrivint al correu d’aula i demanar que us donin un cop de mà. Les mestres es posaran en contacte.

aula19@escolasantaagnes.cat (P3)

aula18@escolasantaagnes.cat (P4)

aula16-17@escolasantaagnes.cat (P5 i 1r)

aula15@escolasantaagnes.cat (2n)

aula14@escolasantaagnes.cat (3r)

aula13@escolasantaagnes.cat (4t)

aula12@escolasantaagnes.cat (5è)

aula11@escolasantaagnes.cat (6è)