ESPAIS D’APRENENTATGE A EDUCACIÓ INFANTIL

El joc és la base de l’aprenentatge, ens ajuda a introduir els conceptes d’una forma motivadora i, al mateix temps, fer-los significatius. La importància del joc, ens va impulsar a introduir els Racons de Treball a les aules esdevenint, així, una realitat metodològica que ens ha acompanyat any rere any. Aquest tipus de metodologia ens ha permès atendre l’alumnat respectant no tan sols els diferents interessos sinó, també, els diversos ritmes d’aprenentatge.

Aquest curs, l’equip d’Educació Infantil, vol fer un pas endavant sense oblidar aquesta essència i  donant cabuda a la importància de crear “contextos d’aprenentatge en els quals es proporcionin múltiples maneres de presentar la informació, múltiples maneres d’acció i múltiples maneres de comprometre’s”.

Per tot això aquest curs hem iniciat ELS ESPAIS D’APRENENTATGE, en els quals participen els nens i les nenes de P-4 i P-5. Al llarg del curs s’incorporaran els i les alumnes de P-3.

De moment tenim organitzats els següents: LA VILA DEL FOIX(espai de joc simbòlic), PENSEM(espai amb materials i propostes matemàtiques), TOCA-TOCA( espai d’experimentació), MINIMONS( espai de creació de petits mons), EL BOSC DE LES LLETRES ( espai amb materials i propostes de llengua).

Clicant damunt la foto podeu anar tafanejant les propostes que anem oferint a cada espai.