Avaluació i competències

El Departament d’Ensenyament ha publicat un nou Currículum i una nova manera d’avaluar, reflectida en el nou DECRET 119/2015, de 23 de juny i a l’ORDRE ENS164/2016, de 14 de juny.

Això ens porta a una nova manera d’avaluar al nostre alumnat, a partir de nous conceptes que cal que ens hi anem familiaritzant:

  1. L’informe està organitzat en àrees.
  2. Cada àrea és avaluada en cadascuna de les seves dimensions d’aprenentatge.
  3. Cada dimensió correspon a un agrupament de diverses competències.
  4. Les avaluacions de les àrees i les seves dimensions tindran les següents qualificacions:

NOVES QUALIFICACIONS

Assoliment Excel·lent          AE

Assoliment Notable             AN

Assoliment Satisfactori        AS

No Assoliment                     NA

Per més informació podeu clicar a la imatge inferior i llegir el document explicatiu