Altres projectes

 

GENERACIÓ PLURILINGÜE (GEP)

Programa vinculat al Departament d’Educació que implica l’acreditació com a centre especialitzat en utilitzar diferents llengües en les diferents àrees i contexts. Especialment es potencia l’ús intensiu de la llengua anglesa i, sempre que és possible comptant amb una persona auxiliar de conversa anglosaxona nativa.

PROJECTE DE MEDIACIÓ. CAP A UNA NOVA CIUTADANIA

Projecte de mediació on els protagonistes són els propis nens i nenes. S’empodera i dona recursos a l’alumnat més gran del centre (5è i 6è) per a què gestionin petites discrepàncies entre l’alumnat a l’hora del pati. Se’ls forma i són referents per a tothom. Així es potencien maneres de fer dialogants i es treballa el respecte i l’autoestima sense la intervenció de la persona adulta. Es porta a la reflexió i anàlisi, l’empatia, comprensió i tolerància sostenible.

SHARING TO LEARN

Projecte que fomenta la llengua anglesa i implica la interacció sistemàtica entre l’alumnat de l’escola amb el de l’institut. Un grup d’alumnat de l’institut amb bona competència oral en anglès assisteix setmanalment a l’escola per fomentar l’ús de l’anglès com a llengua de comunicació oral en petit grup i en diferents contextos i situacions quotidianes simulades: mercat, viatge, joc, grup d’amics, hospital… amb el disseny d’activitats, coordinació i supervisió dels especialistes de llengua anglesa d’institut i de la pròpia escola. L’aprenentatge entre iguals reverteix tant en grans com en petits.

XARXA D’ESCOLES PER LA SOSTENIBILITAT DE CATALUNYA

Com a membres de la Xarxa del Departament d’Educació i la Diputació de Barcelona, entrem en el grup de centres especialment sensibles en temes de sostenibilitat: reciclatge, reutilització, ús ètic de l’energia i dels materials etc. La sensibilitat es concreta en actuacions concretes (campanyes, desplegament curricular, sortides educatives, projectes interdisciplinaris, estratègies família-escola, carnet sostenible de centre, formació docent, xerrades amb famílies, etc)

CENTRE FORMADOR DE NOUS DOCENTS

En col·laboració amb diferents universitats, estem acreditats com a centre formador del Departament d’Educació, amb seguiment i acreditació de les pràctiques d’estudiants per a ser mestres. També som centres formadors d’altres docents tècnics en educació infantil. Aquest contacte directe enriqueix no només els/les estudiants dels centres de procedència, sinó que també a la mateixa escola.

EMPRENEDORIA A L’ESCOLA- CUEME

El programa CUEME, amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Gavà, desplega un projecte, per l’alumnat de 5è, que introdueix nens i nenes en una economia socialment sensible, a les ONG i a la banca ètica, a l’organització democràtica, al treball col·laboratiu, a l’altruïsme, a la creativitat, tot plegat muntant una cooperativa a la classe. Això facilita el treball de matemàtiques, estadística, geografia, plàstica, eines digitals, disseny, anàlisi crític de les informacions, etc, en un entorn de treball en equip amb valors ètics i principis sostenibles socialment.

BIBLIOTECA DURANT EL PATI

Tenim la biblioteca de centre oberta durant les hores de pati. Això facilita el préstec de llibres per tot aquell o aquella que en vulgui fer ús.

PROJECTE JO JUGO

Es proposem alternatives diverses de jocs, amb materials i espais diferents durant l’hora del pati. Ho gestiona l’alumnat de 5è i 6è, els dinamitzadors del Jo jugo. Voluntàriament es pot optar per jocs de taula, ping-pong, activitats al gimnàs, jocs tradicionals ubicats a espais exteriors, a més del joc lliure al pati. La intenció es tant donar varietat d’opcions amb material especial, com fomentar l’autogestió del temps i del material per part de l’alumnat dinamitzador del projecte.

DELEGATS I DELEGADES VERDS

Cada aula té un nen o nena responsable d’algunes tasques: supervisió del reciclatge, de l’ús correcte dels materials, de la recollida selectiva d’aula i de tenir cuina de la vegetació d’aula. La persona delegada verda és un càrrec rotatiu que forma part de les accions del nostre programa de foment de l’autonomia, participació i autoestima de l’alumnat.

Aquest apartat no està finalitzat. Hi estem treballant…