Instal·lacions

Edifici nord
Edifici del mig
Edifici sud (mòdul de serveis)
– Aules de P4 i P5 – Aules de P3 – Menjador
– Aules de 1r i 2n – Aula de psicomotricitat P3 – Cuina
– 2 aules d’Educació Especial – Aules de 3r i 4t – Despatxos de direcció i administració
– Sala de l’AMPA – Aules de 5è i 6è – Gimnàs
– Departament d’Educació Infantil – Aula d’anglès – Dutxes i vestuaris
– Lavabos – Departament de Cicle Superior – 2 aules d’informàtica
– Lavabos adaptats – Lavabos – Biblioteca
– Laboratori/Aula de tallers
– Aula d’audiovisuals
– Aula de música
– Aula de religió
– Lavabos

El pati està dividit en dues zones: una per Educació Infantil, amb un espai delimitat per als alumnes de P3 i l’altra zona per als alumnes de Primària.

 Es disposa també d’una pista esportiva en el pati de Primària.

ESPAIS DE CENTRE

ESPAIS D’EDUCACIÓ INFANTIL

ESPAIS DE PRIMÀRIA

També podeu fer una visita virtual pel nostre centre: