Instal·lacions

Edifici nord
Edifici del mig
Edifici sud (mòdul de serveis)
– Aules de P4 i P5 – Aules de P3 – Menjador
– Aules de 1r i 2n – Aula de psicomotricitat P3 – Cuina
– 2 aules d’Educació Especial – Aules de 3r i 4t – Despatxos de direcció i administració
– Sala de l’AMPA – Aules de 5è i 6è – Gimnàs
– Departament d’Educació Infantil – Aula d’anglès – Dutxes i vestuaris
– Lavabos – Departament de Cicle Superior – 2 aules d’informàtica
– Lavabos adaptats – Lavabos – Biblioteca
– Laboratori/Aula de tallers
– Aula d’audiovisuals
– Aula de música
– Aula de religió
– Lavabos

El pati està dividit en dues zones: una per Educació Infantil, amb un espai delimitat per als alumnes de P3 i l’altra zona per als alumnes de Primària.

 Es disposa també d’una pista esportiva en el pati de Primària.

ESPAIS DE CENTRE

ESPAIS D’EDUCACIÓ INFANTIL

ESPAIS DE PRIMÀRIA