Alumnes de P3

 

 

Data: 23 d’octubre de 2020

INFANT 1R PLAT 2N PLAT POSTRE DESCANS OBSERVACIONS
B.Q.S. X(Poc) X X X
P.B.E X(Poc) X(Poc) X(Poc) X
C.B.G. X X X X
J.B.N.
B.I.
R.V.S. X X X NOX
M.V.A.
E.M.M.
A.C.D. X X X X
R.C. X X X X

SEGUIMENT DELS INFANTS DE PRIMER ANY AL SERVEI DE MENJADOR