Alumnes de P3

Data:  22-10-2021

INFANT 1R PLAT 2N PLAT POSTRE DESCANS OBSERVACIONS
T.A.M. X X X SI
C.C.R. X POC X SI
J.C.R.
B.L.L. X POC X SI
B.L.B. POC POC X SI
J.B.
S.D.E. GENS POC X SI
A.C.R POC POC X SI
H.G.E X POC X SI
A.G.P.
M.E.R POC X X SI
J.B.
P.P.B. POC POC X SI
A.R.E.

SEGUIMENT DELS INFANTS DE PRIMER ANY AL SERVEI DE MENJADOR