Instal·lacions

Edifici amb instl.lacions àmplies i lluminosesGERMAN_RIGOL_PHOTOGRAPHY

Tres zones d’esbarjo: una per E. Infantil i les altres dues repartides entre els tres Cicles de Primària

Aula de Psicomotricitat per Infantil

Gimnàs i pistes esportives amb vestidors i dutxes

Aula d’àngles

Aula d’Acollida per a nens/es nouvinguts

Aula d’informàticaFoto Inici Curs

Biblioteca

Menjador amb cuina pròpia

Aules de desdoblament

Serveix externs: assessorament psicopedagògic i assistent social

3 aules d’infantil

Ca la Joguina

6 aules de primaria