Per continuar el treball de l’expressió oral de P4, a P5 fem els poemes visuals.

Cada setmana,un alumne prendrà un poema per aprendre-se’l a casa amb la família i a la setmana següent el recitarà de memòria davant de la resta de la classe.

A més de fomentar les activitats conjuntes amb les famílies, l’activitat permetrà conèixer una tipologia textual, la poesia, i començar a apreciar el sentit més literari del llenguatge.

La posada en escena continuarà tenint un paper important, com en la roda de contes, perquè tota la classe podrà gaudir del poema depenent de l’esforç de cada nen o nena. Podran caracteritzar-se o portar elements que els ajudin a recitar el poema amb més seguretat.