Educació Física

L’Educació Física a l’escola es fonamenta en l’adquisició dels coneixements, habilitats, valors i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, contribuint al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida.

Entenem la Psicomotricitat i  l’Educació Física com un treball a partir del moviment i utilitzant el joc com a vehicle pels aprenentatges, intentant afavorir l’esperit crític  dels alumnes i la seva l’autonomia, fent-lo partícip de la seva evolució.

A l’etapa d’Educació Infantil fem dues sessions setmanals de Psicomotricitat. Treballem des del moviment i l’acció motriu lliure per afavorir l’assoliment de les diferents capacitats i la millora de les relacions amb els iguals (Mètode Acoutourier). L’infant viu el moviment mitjançant les propostes sensoriomotors i el joc simbòlic -actuar és pensar-  Més tard, en acabar la sessió, arriba el moment de la representació, la narració on fem conscient tot allò que hem viscut des del moviment i ho expliquen als companys. 

A l’etapa de primària es realitzen dues sessions setmanals d’Educació Física. Li donem un valor important a la capacitat d’esforç i superació personal i per assolir aquest objectiu cada nivell fa activitats a la natura, passant pel senderisme, bicicletada, el bosc vertical… aprenent a respectar i conèixer les muntanyes i l’entorn  proper. Així com també potenciem un treball d’hàbits saludables afegint-nos a la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física

A nivell metodològic treballem amb projectes cooperatius, gamificació i iniciació esportiva.