Normativa covid 21/22

El Pla d’actuació en el marc de la pandèmia recull aquells aspectes de funcionament i organització que es duran a terme durant el curs. Algunes de les mesures són semblants al curs passat i s’hi han incorporat alguns canvis. Aquí teniu un petit resum, us adjuntem també el document complet i el document per la gestió de casos.

Pla-actuacio-escolar-2021-2022

GESTIÓ CASOS

Mascareta Ús de mascareta a partir de 1r en els espais comuns i dins de l’aula. Durant el curs es pot flexibilitzar l’ús a classe segons l’evolució de la pandèmia.

A l’hora d’educació física, a l’exterior, no caldrà utilitzar mascareta.

A P3, P4 i P5 no es recomana.

Gel A l’entrar i sortir de cada espai i abans i després del pati.
Ventilació Es ventilaran les aules varies vegades al dia, com a mínim cada hora.
Temperatura No es prendrà la temperatura sistemàticament a l’escola.
Grups L’alumnat s’organitza com sempre per grups classe, dintre dels quals no cal mantenir distàncies.
Interacció de grups Es permet la interacció entre alumnat de diferents grups garantint ús de mascareta, distància i ventilació de l’espai.
Espais i material No hi ha limitacions referents a ús d’espais i material compartit.
Neteja i desinfecció Tots els espais del centre una vegada al dia al finalitzar la jornada escolar.
Accessos Dos torns per evitar aglomeracions

Grup Horari matí Horari tarda
entrada sortida entrada sortida
P3, P4, P5  

8:55

 

12:25

 

14:55

 

16.25

1r i 2n
3r i 4t  

9:00

 

12:30

 

15:00

 

16:30

5è i 6è
Pati Dos torns per evitar aglomeracions.

Tot l’alumnat esmorzarà a l’aula.

L’alumnat estarà separat per cursos com el curs passat; d’aquesta manera es permet que durant l’hora d’esbarjo puguin jugar sense mascareta. Cada dia canviaran d’espai.

La font estarà tancada.

Famílies Les reunions i entrevistes seran presencials, amb ventilació, aforament reduït, mascareta…

Per comunicacions puntuals amb els mestres podeu utilitzar el correu electrònic.

Gestió de casos covid Quan es detecti un positiu al grup: tot el grup farà 10 dies d’aïllament, comptats a partir de l’últim dia de contacte amb el positiu.

Es farà una PCR a tots els membres del grup entre el 4t i el 6è dia, a partir de l’últim contacte.