Més informacions…

Pla d’organització

Resum mesures

Entrades i sortides

També us adjuntem la declaració responsable que l’alumnat ha de lliurar al tutor o tutora preferentment el primer dia d’escola. Per les famílies que no disposeu d’impressora, el dia 14 us en lliurarem una còpia per retronar-la signada el dia següent. Aquesta declaració s’haurà de renovar quinzenalment, us farem arribar les còpies quan correspongui.

Declaració infantil

Declaració primària