Espais i recursos digitals

Espais d’ús comú dels que disposa el centre
Aula d’anglès
Aula de ciències
Aula de música
Aula d’educació especial
Aules de suport
Biblioteca
Aula digital
Gimnàs
Menjador
Hort escolar
Pista poliesportiva exterior

 

Recursos digitals del centre
En tots els espais Accés a internet per wifi i per cable
Aula de música Projector  
Aula d’anglès Pantalla digital i Racó d’ordinadors
Biblioteca Projector
Aula d’informàtica Projector i 20 ordinadors
Aules d’educació infantil Racó d’ordinadors a cada aula i Pantalla digital
Aules de cicle inicial  Projectors a les aules (Utilitzen els ordinadors de l’aula d’informàtica)
Aules de cicle mitjà Projectors a les aules, pantalla digital i ordinadors portàtils a les aules
Aules de cicle superior  Projectors a les aules (Utilitzen els ordinadors de l’aula d’informàtica)
Itinerant Caixa amb 15 tauletes