EXPERIMENTEM: ELS ESTATS DE L’AIGUA

ELS TRES ESTATS DE L’AIGUA

Material:

  • Aigua
  • Un cassó
  • Fogonet elèctric
  • 3 vasos de precipitats.
  • 1 glaçonera
  • Congelador

 Què hem fet:
Hem bullit l’ aigua en un cassó.

Hem posat aigua en una glaçonera i l’ hem portat al congelador.

Què ha passat:

Al bullir, l’ aigua s’ ha anat evaporant. sortia molt vapor.

Hem posat aigua freda en un vas, l’ aigua calenta a l’ altre i en aquest vas el vidre s’ ha entel·lat.

Hem anat a buscar la glaçonera i l’ aigua s’ havia congelat. Hem posat glaçons al tercer vas.

 Per què ha passat:
Hem aconseguit els tres estats de l’ aigua:
líquid amb l’ aigua freda, gasós al bullir-la i sòlid al congelar-la.

 vegeu les fotos dsc00435_opt dsc00470_opt