Les Intel·ligències múltiples

Canviant el punt de vista sobre la intel·ligència.

 

Tots i totes som intel·ligents. La intel·ligència és la capacitat de resoldre problemes o elaborar productes que siguin valuosos en una o més cultures.

Existeixen com a mínim vuit intel.ligències. Tots les tenim totes , encara que desenvolupades de manera particular en cadascú, això és degut a les diferents influències de l’entorn i la cultura on vivim i creixem , les quals interaccionen amb la base genètica que tenim cadascú de nosaltres.

Les vuit intel.ligències són :

  • Intel·ligència naturalísima. És aquella que té a veure amb la connexió amb el nostre món, amb observar, classificar, discriminar, experimentar i preguntar-se per investigar i fer hipòtesis. Són infants curiosos que reflexionen sobre el seu entorn.
  • Intel·ligència cinestèsica. És aquella que utiliza les diferents parts del nostre cos per fer alguna cosa, per trobar solucions, per comunicar o per transmetre un significat. Un infant que té una alta intel.ligència cinestèsica balla bé, li agrada l’esport, es mou molt, és flexible, coordina bé, és hàbil amb les mans i la velocitat. Son infants que sovint es mouen, parlen i canten a la vegada mentre treballen. Ho fan perquè per aprendre i comprovar necessiten establir una connexió clara amb l’espai i el moviment.
  • Intel·ligència lingüística És aquella que utilitza el llenguatge per expressar el pensament i els sentiments de tal manera que els altres puguin comprendre’ls i entendre’ls. Tan pot ser escrita com parlada.
  • Intel·ligència viso-espaial. És aquella que ens ajuda a visualitzar i representar el món de la nostra ment, utilitzant conceptes com la forma, el fons, el color etc., ens permet manipular l’espai. Són infants amb una imaginacio molt activa i poden crear nous mons i semblar que estan tot el dia somiant. Manipulen i juguen amb objectes físics molt bé, així com tenen una bona psicomotricitat fina molt aviat. Necessiten moure’s per processar l’aprenentatge.
  • Intel·ligència musical. És aquella que té a veure amb la música, els sons i el rtime. Són infants amb capacitat per discriminar sons, escoltar, cantar, tocar,… Necessiten el moviment i la concentració per aprendre.
  • Intel·ligència lògico-matemàtica. És aquella que ens permet comprendre, entendre, manipular i utilitzar la lògica, els nombres i el raonament per entendre com funciona quelcom, per trobar patrons comuns o crear-ne de nous. Estem parlant de pensament abstracte.
  • Intel·ligència interpersonal. És aquella en que comprenem als altres. Són infants que saben llegir als altres, interactuar amb ells i desenvolupar empatia. Són infants que tenen molts amics, troben la paraula adequada per a cadascú i saben interpretar molt bé el llenguatge no verbal.
  • Intel·ligència intrapersonal. És aquella en que ens comprenem a nosaltres mateixos, les nostres emocions, els estats d’ànim, els desitjos, els sentiments, essents conscients del que som, del que volem fer, de com reaccionem. Aquesta intel.ligencia parla de sentir-se integrats, adaptat, de respecte envers un mateix, d’autodisciplina, autoestima, …. Són infants capaços de veure els seus punts forts i febles i , alhora ser molt autocrítics. Mostren confiança i estan disposats a seguir el seu instint encara que els altres no ho facin. Tenen iniciativa, són independents, resilents i amb un gran sentit de la justícia.