Activitats escolars

Sortides i colònies

Les sortides són un instrument més per a poder dur a terme amb els recursos necessaris el treball sobre un tema o projecte i per afavorir el lleure i la convivència, aprofitant sempre que es pugui els recursos de l’entorn més proper.
Considerem molt important l’assistència a sortides i colònies. En el cas de no poder-hi assistir cal notificar-ho a la tutora a l’inici del curs.

Festes de l’escola

La celebració de les festes forma part de les activitats que l’escola programa amb l’objectiu de posar en contacte els
alumnes amb la realitat que els envolta i gaudir tots junts d’un dia especial. Uns dies abans de la celebració de la festes us enviarem el programa de les activitats i l’hora que podeu venir a les festes obertes a les famílies.

Festes que fem a l’escola:

Benvinguda

Castanyada

Hivern / Nadal

Dia de la Pau

Mostra de danses

Mostra de pastissos

Sortida de primavera

Sant Jordi

Final de curs

Treballs

Els alumnes portaran a casa els treballs a final de cada trimestre. Utilitzaran una bossa de roba pel seu transport que hauran de retornar a l’escola.

Projecte interdisciplinar d’Escola

A més a més dels projectes de treball que es du a terme cada grup classe, durant el segon trimestre a l’escola cada curs fem un projecte conjunt. Cada curs escollim un tema que el treballem tots plegats des de diferents àmbits. Al final del projecte us convidem a veure l’exposició i/o conferències de tots els treballs realitzats.