Xarxa de competències bàsiques

cb Xarxa de Competèncie Bàsiques
Click http://www.xtec.cat/web/curriculum/xarxacb link to open resource.