Voleu conèixer la nostra escola?

Ens acompanyeu a fer un tour virtual?

 

Com aprenem a infantil?

Com aprenem a primària?

La nostra escola:

  • Prepara l’infant per donar respostes innovadores en una societat en evolució constant.
  • Potencia de forma conscient i generalitzada el desenvolupament de capacitats i competències en tots els àmbits.
  • Fomenta la curiositat, el dubte i el repte com a motors de l’aprenentatge.
  • Vetlla per l’equilibri, la connexió entre els continguts i el treball interdisciplinari.   dib-espiral-1
  • Vetlla per la inclusivitat i respecta la diversitat com a font de riquesa i coneixement.
  • Promou la creativitat, l’esperit crític, el gust per aprendre i desenvolupa la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.
  • Comparteix l’educació dels infants amb les famílies, fomentant el diàleg i la col·laboració entre escola i família.
  • Potencia el treball cooperatiu i l’ús de les noves tecnologies a l’aula.
  • Promou la transversalitat del català, el castellà i l’anglès en tots els àmbits de l’escola.