Anglès

PROJECTES EN LLENGUA ANGLESA:

GEP 2017/20. Des d’aquest curs participem en el Programa Generació Plurilingüe 17-20, que posa especial èmfasi en l’aprenentatge de la Llengua Anglesa a través de les diferents matèries. A l’escola ja s’està fent des de fa molts anys, però, amb la participació en aquests programa pretenem estar al dia de les darreres novetats de la metodologia CLIL i tenir més possibilitats de gaudir d’una persona de suport oral en anglès per al nostre alumnat.

Jump Math Model d’ ensenyament de les matemàtiques en l’àmbit escolar, iniciat al Canadà i impulsat a Catalunya a través de la ONG UpSocial. Es posa en pràctica a 5è i 6è

L’ èxit del programa rau en què fracciona el procés d’ ensenyament – aprenentatge de la Matemàtica en passos més dinàmics i motivadors (és un mètode molt sistemàtic), assumibles per tot l’alumnat.

Aquest curs 2018-2019, tenim 11 hores setmanals una auxiliar de conversa americana,la Jacqueline Sand, dins dels programa de llengües estrangeres del departament d’ensenyament

 

Pla integrat de Llengües Estrangeres (PILE) : Seguirem fent dues sessions de 45’ de l’ Àrea de Coneixement del Medi en Llengua anglesa, des de 3r fins a 6è.