Instal·lacions

 

L’escola disposa de tres entrades:

 • Melcior de Palau nº138 per accedir a la secretaria i direcció del Centre.
 • Guitard nº 20 per accedir  l’alumnat de primària a través del pati dels grans.
 • Guitard nº 8  per accedir l’alumnat d’ Educació infantil a través del Jardí.

Instal·lacions

 • 7 aules de parvulari
 • 13 aules de primària
 •  2 aules d’informàtica
 •  1 Aula d’acollida amb suport TIC
 •  Jardí i  Hort
 •  Gimnàs cobert
 •  2 pistes poliesportives
 •  Aula de ciències amb suport TIC.
 •  Biblioteca amb suport TIC
 •  Aula de psicomotricitat.
 • 2 aules de suport
 •  Aula de música amb suport TIC/ teatre
 •  Aula de llengües
 •  Menjador escolar i cuina pròpia