Informacions de menjador (curs 2020-21)

Els/les alumnes tenen dues modalitats per poder quedar-se a dinar a l’escola:

Com a fix:

 • Preu dia 6,33€.
 • Per apuntar-se al servei de menjador fixo S’ha d’omplir un full d’inscripció amb totes les dades de l’alumne/a Aquest full s’ha de sol·licitar i lliurar a l’administrador/a del menjador mitjançant el correu electrònic menjadorescolapoblenou@gmail.com durant la setmana abans d’utilitzar aquest servei. Tots els pagaments es faran per transferència.
 • Quan hagi un rebut impagat s’avisarà la família per tal que pugui solucionar-ho. Les famílies que no estiguin al corrent de les mensualitats, seran donades de baixa del servei pel següent mes.
 • Totes les transferències bancàries s’han de comunicar exclusivament a través del correu electrònic del menjador. En cap cas es portarà justificant en paper.
 • Els alumnes que faltin a menjador han d’avisar a l’escola per escrit ( no es tindran en compte les comunicacions telefòniques) abans de les 10 hores del matí a través del correu electrònic menjadorescolapoblenou@gmail.com. Els retorns seran de  4 euros des del tercer dia.
 • Els alumnes que no hagin de fer ús del servei de menjador durant la jornada intensiva del mes de juny hauran d’avisar amb 15 dies d’antelació . Si no avisen en aquets termini no tindran dret a cap devolució.
 • En cas de nou confinament ( total o d’un sol grup bombolla)us serà retornat l’import total del preu abonat des de el primer dia, tal i com es va fer al mes de març.

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER

75,96

132,93

132,93

82,28

101,28

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

120,27

126,60

120,27

120,27

101,28

 

Com a esporàdic:

 • Preu dia 7,50€.
 • Per comprar el tiquets diaris cal fer una transferència al número de compte ES21 0081-1842-40-0001004906 i fer arribar el comprovant de pagament a l’administrador/a del menjador exclusivament a través del correu electrònic menjadorescolapoblenou@gmail.com. Aquest curs no es donaran en cap cas tiquets físics.

Qualsevol gestió referent al menjador escolar es tractarà directament amb l’encarregada del menjador els dilluns, dimecres i divendres de 9 a 12 hores. Degut la situació actual de pandèmia de COVID-19 caldrà sempre demanar cita prèvia a través del correu electrònic de menjador o trucant a l’escola dins de l’horari establert anteriorment. Si un alumne/a durant tot el curs ha de seguir una dieta especial per motius de salut o presenta una al·lèrgia a un aliment o grup d’aliments s’ha de documentar amb certificat mèdic(si encara no s’ha fet) i fer-ho evident en el full d’inscripció.

En cas de dietes esporàdiques cal comunicar-les abans de les 10 del matí mitjançant el correu electrònic del menjador. En cas de que l’infant mostri malt de panxa, diarrea o vòmits es recomana no portar-lo a l’escola, ja que podria ser simptomatologia COVID.

Els alumnes que tinguin rebuts pendents del curs passat no podran gaudir del servei de menjador.
Els imports pendents de devolució del mes de març seran descomptats en el primer rebut del curs.

Considerem que al menjador escolar els alumnes han d’aprendre a menjar de tot, per això no es canviarà el menú a cap nen/a si no és per prescripció escrita del metge.

Tradicionalment l’escola ofereix un “Menú Mediterrani” tenint en compte les al·lèrgies alimentaries certificades per un professional de la medicina, també ofereix altres menús (ovolactovegetariana/ sense carn) que cal sol·licitar mitjançant correu electrònic a l’administradora. En cas de no rebre la petició entendrem que les famílies opten pel menú mediterrani. Els usuaris esporàdics caldrà que facin constar al correu electrònic.

Les normes generals que s’aplicaran durant l’horari de menjador seran les mateixes que es contemplen en el Reglament de Règim Intern de l’escola, i les específiques d’aquests servei que són les següents:

 • Cap alumne/a sortirà del recinte escolar, durant l’horari de menjador sense autorització.
 • Es compliran totes les mesures higièniques personals, adequades al Servei d’acord amb els monitors.
 • És molt important observar hàbits correctes a la taula, com utilitzar bé els coberts, tovalló…
 • Els alumnes de p3 caldrà que portin el primer dia de la setmana una bosseta amb un llençol per fer la migdiada. Cal portar cada dia un pitet que retornarà a casa al final de la jornada lectiva , el llençol us serà retornat a final de setmana.
 • Seguint la línia de l’escola, treballant la sostenibilitat, el medi ambient per tal d’evitar l’ús innecessari de paper a l’escola us informem que, els menús mensuals es penjaran a la web del centre.
 • L’alumne tindrà tres informes al llarg del curs, un cada trimestre.
 • Degut a la situació actual els alumnes de P-3 tindran un informe diari com fins ara,però no s’ha de retornar a l’escola.
 • L’incompliment de les esmentades normes així com incidir de manera continuada en faltes greus, podrà suposar l’expulsió temporal o, fins i tot, definitiva del menjador.
 • L’acceptació d’aquesta normativa es fa indispensable per poder fer ús del servei de menjador.*Més informació al Projecte de Menjador de l’Escola Poblenou penjat a la pàgina web.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>