LLISTAT DE LLIBRES CURS 2018-2019

LLIBRES DE TEXT CURS 2018-2019

PRIMER

MATEMÀTIQUES 1r
Programa Connexions. Llibre de l’alumne ISBN: 978-84-489-4438-4
Editorial Barcanova

LECTURA EFICAÇ
UN GEGANT A LA BUTXACA Llibre de lectura ISBN: 84-216-3165-2
Editorial BRUÑO

LA GALLINA MINA QUE VE DE LA XINA I ELS ESQUIROLS ISBN: 978-84-479-1160-8
Editorial Baula
Cada grup utilitzarà un llibre

SEGON

MATEMÀTIQUES 2n
Programa Connexions. Llibre de l’alumne ISBN: 978-84-489-4445-2
Editorial Barcanova

LLENGUA ANGLESA
Quest 2. Pupil’s Book ISBN 978-0-230-41595-9
MACMILLAN

LECTURA EFICAÇ
OSVALD L’ELEFANT MUSICAL Llibre de lectura ISBN: 978-84-489-4583-1
Editorial BARCANOVA

UN ANIVERSARI ESPECIAL Llibre de lectura ISBN: 84-216-3991-7
Editorial BRUÑO
Cada grup utilitzarà un llibre.

TERCER

LLENGUA CATALANA 3r
Programa Mots. Llibre de coneixements ISBN: 978-84-489-4397-4
Dossier d’aprenentatge ISBN: 978-84-489-4398-1
Editorial Barcanova

Matemàtiques 3 Aula activa ISBN 978-846-822-0826-6
Editorial Vicens Vives

LENGUA CASTELLANA 3º
Libro de Conocimientos ISBN 978-84-489-3171-1
Libro de Actividades ISBN 978-84-489-3309-8
Editorial Barcanova

ALL ABOUT US 3 (Class book) ISBN: 978-0-19-456238-6
ALL ABOUT US 3 (Activity book) ISBN: 978-0-19-456220-1
Ed. OXFORD

Things that fly (Dolphin Readers Level 3)
Editorial Oxford
New girl in school (Dolphin Readers Level 3)
Editorial Oxford
Students in space (Dolphin Readers Level 3)
Editorial Oxford

LECTURA EFICAÇ (en castellà)
CHACHI Llibre de lectura ISBN 84-216-2277-3
Editorial BRUÑO

LECTURA EFICAÇ (en castellà)
TE REGALO A MI HERMANO Llibre de lectura

Editorial BRUÑO
Cada grup utilitzarà un llibre.

LECTURA (en català)

Des de la finestra
Editorial Baula

Poemes de cada dia ISBN 978-44-791-164-6
Editorial Baula
Cada grup utilitzarà un llibre.

QUART

LLENGUA CATALANA 4t
Programa Mots. Llibre de coneixements ISBN: 978-84-489-4397-4
Dossier d’aprenentatge ISBN: 978-84-489-4398-1
Editorial Barcanova

Dominar l’ortografia ISBN 978-84-15218-47-0
Editorial Boira

MATEMÀTIQUES 4 ISBN 978-84-682-2883-9
Aula activa
Editorial: Vicens Vives

LENGUA CASTELLANA 4º
Libro de Conocimientos ISBN 978-84-489-3176-6
Libro de Actividades ISBN 978-84-489-3177-7
Editorial Barcanova

Quest 4 (Pupil’s book) ISBN 978-0-230-73452-4
Quest 4 (Activity book) ISBN 978-0-230-42441-8
Ed. MACMILLAN

Where people live (Dolphin Readers Level 4)
Editorial Oxford
Up and down (Dolphin Readers Level 4)
Editorial Oxford

LECTURA EFICAÇ
CARGOL GOL DETECTIU Llibre de lectura ISBN 84-216-5350-2
Editorial BRUÑO

EL FARAÓ TOTUNAS Llibre de lectura ISBN 84-216-9676-7
Editorial BRUÑO
Cada grup utilitzarà un llibre.

CINQUÈ

LLENGUA CATALANA
Llibre de coneixements 5è ISBN 978-84-489-3314-2
Editorial Barcanova

LENGUA CASTELLANA 5º ISBN 978-84-489-3476-7
Contenidos con Actividades Competenciales
Editorial BARCANOVA

CLOE. Entrenamiento de la competència lingüística ISBN 978-84-696-1181-4
Editorial BARCANOVA
MATEMÀTIQUES 5
Aula activa
Editorial: Vicens Vives ISBN 978-84-682-1963-9

LLENGUA ANGLESA
Quest 5 (Pupil’s Book) ISBN 978-0-230-47775-9 Quest 5 (Activity Book) ISBN 978-0-230-42452-4
Ed. Mc.Millan

LECTURA
L’incomparable Bredford Bannings ISBN 84-489-1961-0
Editorial Barcanova

SISÈ

LLENGUA CATALANA
Llibre de coneixements 6è ISBN 978-84-489-
Editorial Barcanova

CLOE. Entrenament d ela competència lingüística ISBN 978-84-9906-239-6
Editorial BARCANOVA

LENGUA CASTELLANA 6º ISBN 978-84-489-3485-9
Contenidos con Actividades Competenciales
Editorial: BARCANOVA

MATEMÀTIQUES 6 ISBN 978-84-682-
Aula activa
Editorial: Vicens Vives

LLENGUA ANGLESA
Quest 6 (Pupil’s Book) ISBN 978-0-230-73483-8 Quest 6 (Activity Book) ISBN 978-0-230-42453-1
Ed. Mc.Millan