Serveis

Secció que ha d’informar a les famílies dels serveis que ofereix el centre.

  • el menjador escolar
  • l’acollida
  • el transport escolar
  • les activitats extraescolars
  • altres serveis digitals