Organització

Equip directiu (mandat 2018-2022)

Directora                               Maite Cazcarra i Pérez

Cap d’Estudis                       Marta Prat i Viñas

Secretària del centre             Anna M.Puigdemont i Abad

Consell escolar

És el màxim òrgan col·legiat de govern del centre.

COMPONENTS

 EQUIP DIRECTIU         Presidenta              Maite Cazcarra  i Pérez

                                    Cap d’Estudis          Marta Prat i Viñas

                                    Secretària               Anna M. Puigdemont i Abad

 SECTOR MESTRES                            

                                                                    Marta Soler i Plans

                                                                    Emma Serrano i Ten

                                                                    Quima Bosch i Sibecas

                                                                     Roser Baus i Roset

                                                                     Rosa Matamala i Vidal

SECTOR PARES/MARES

                                                                     Alba Pla i Surina 

                                                                     Fàtima Padrés i Menes

                                                                     Montse Sala i Cantarero

                                                                     Pere Ramió i Torrentà    

                                    

REPRESENTANT AMPA                                 Lídia Dilmé i Xargay

SECTOR PERSONAL DE SERVEIS               Albert Casadevall i Puig       

REPRESENTANT AJUNTAMENT                   Ester Busquets Fernández

CURS 19-20: Claustre de mestres i resta de professionals

Claustre: És l’òrgan col·legiat del Centre amb màximes competències en l’àmbit pedagògic.

TUTORS/RES CURS 19-20

 ETAPA INFANTIL ( CICLE PARVULARI)   3 a 6 anys

              P-3 A      Consol Buixeda                                                        P-3 B       Laura Baix

              P-4 A      Pilar Coll                                                                    P-4 B      Cati Salamià

              P-5 A      Montse Vergés (Subs Xènia Madorell)                      P-5 B      Dolors Cullell

             Suport      P3:       Anna Sala i Zoraida Mañas

                               P4 i P5: Maite Cazcarra i Marta Soler

              TEI (Tècnica Ed. Infantil)            Laura Cazorla

              Psicomotricitat                           Mònica Damont

              E.E ( Educació Especial)           Cristina Mayola

Música                                          Anna Cruz

Anglès                                           Valle Navas

 ETAPA   PRIMÀRIA    (6 a 12 anys)

          CICLE  INICIAL 

           1r A     Lourdes Reig                      1r B     Maria Dilmé

           2n A    Roser Baus                         2n B     Marta Maurici

          CICLE  MITJÀ

           3r A      Anna Coll i Joana Salazar 3r B      Imma Pujol

           4t A      Cristina Turon                    4t B      Sandra Compte ( Subs Sílvia Freixas)           

           CICLE  SUPERIOR

            5è A    Neus Parella                       5è B      Cristina Canal                   

            6è  A   Xavier Reixach                    6è B      Tonyi Mercadal 

            Suport: Albert Ruiz de Morales (6è) i Rosa Matamala (5è)         

          ESPECIALISTES

           Especialistes d’Educació Física:  Mònica Damont , Almudena Martín i Albert Ruiz de Morales i Nora Ventura.

          Especialistes d’Anglès:  Valle Navas, Anna Puigdemont i Marta Prat.                          
          Especialistes d’Educació Especial: Quima Bosch i Cristina Mayola

          Educadora d’aula d’Educació Especial: Roser Siper

          Especialista de Música: Mª Assumpció Brugués i Anna Cruz

          Especialista de Religió Catòlica: Marta Soler

           Coordinadora d’Informàtica: Almudena Martín     

           Coordinadora Pla Català Esport a l’Escola: Mònica Damont

           Coordinadora de Riscos Laborals: Neus Parella  

           Vetlladora: Carmina Romero

           Logopeda:  MªTeresa Soler

           EAP: Cesca Escoda

           Treballadora Social: Marta Compte

           EQUIP DIRECTIU

           Directora                                                  Maite Cazcarra

           Cap d’Estudis                                           Marta Prat

           Secretària del centre                              Anna Puigdemont

INSPECTOR

Adam Manyè

Pares i mares delegats/des curs 19/20

P3A:
P3B:
P4A:
P4B:
P5A:
P5B:
1rA:
1rB:
2nA:
2nB:
3rA:
3rB:
4tA:
4tB:
5èA:
5èB:
6èA:
6èB: