Oferta educativa

Actualment les places estan així (febrer 2021):

No obstant, si esteu interessats/des en alguna plaça en concret, adreceu-vos a l’escola per si ha sorgit alguna vacant.

P3……….1 vacant

P4……….1 vacant

P5……….0 vacants

1r………..5 vacants

2n……….7 vacants

3r………..7 vacants

4t………..2 vacants

5è……….1 vacants

6è……….0 vacants