Oferta educativa

Oferta educativa curs 2020/2021 (febrer 2021)
A la nostra escola només tenim vacants en alguns cursos. No obstant, si esteu interessats/des adreceu-vos a l’escola per si ha sorgit alguna plaça.
Actualment les places estan així:

P3………. 1 vacant
P4………. 1 vacants
P5………..0 vacants
1r………….5 vacants
2n…………7 vacants
3r………. ..7 vacants
4t………….2  vacants
5è…………1 vacants
6è…………0 vacants