Normativa d’escola

NOFC

REFERIDA A L’ ASSISTÈNCIA A L’ ESCOLA

– Les portes de l’escola s’obriran a les 08.53 h. del matí i a les 14.53 h. de la tarda, començant sempre pel portal d’Educació Infantil i acabant pel “portal de les bicicletes” (darrera del gimnàs de Primària).
– Els alumnes de Parvulari entraran per la porta metàl·lica situada més al nord de la façana principal i els alumnes de Primària ho faran pel portal més gran, l’entrada principal, situada més al sud.
– Quan soni la música , l’alumnat s’ha d’anar reunint al lloc d’espera acordat, començant a fer files, on el/la mestre/a els rebrà per anar cap a classe quan toqui la sirena.
– Les portes d’ accés a l’escola restaran obertes fins a les 09.05 h. del matí i fins a les 15.05 h. de la tarda. Al migdia el portal d’Infantil i primària es tancarà a les 12.35 h. A partir d’aquestes hores només podran restar a dins del recinte els alumnes que es quedin al menjador, els que facin alguna activitat extraescolar i, en el cas específic dels alumnes de primària que facin SEP.

– Per tal de garantir l’ordre i la seguretat interna, la porta del passadís entre la secretaria i la zona d’Infantil estarà sempre tancada i ben senyalitzada, per evitar que hi passin, pares, alumnes i personal no autoritzat, des de que s’obren els portals exteriors i fins a 20 minuts després.

– Cal que tots els nens i les nenes siguin puntuals a les entrades de les classes. Arribar tard fa perdre temps a tothom.

– En cas d’absència o de retard caldrà presentar-ne la corresponent justificació signada pels pares al/a la tutor/a o comunicar-ho mitjançant una trucada o correu electrònic.

– Cap alumne/a podrà sortir sol del recinte de l’escola durant l’horari escolar o de menjador. En cas que un alumne hagi de sortir de l’escola en horari lectiu caldrà venir a recollir-lo. La persona responsable de recollir-lo haurà de signar una autorització de sortida que li farà signar l’administrativa del centre, el conserge o la responsable de menjador.

– Cap alumne pot marxar sol cap a casa, ni a les 12’30h ni a les 16’30h. Excepte el cas que els pares signin l’autorització pertinent on se li dóna permís per marxar sol i per recollir i emportar-se germans més petits , si es dóna el cas.

REFERIDES A L’ ACCÉS A L’ ESCOLA

– Inculqueu als vostres fills la necessitat de respectar les normes de circulació i de respectar els senyals, tant a peu com en bicicleta.

– L’accés a l’escola es farà pel carrer (perllongació del carrer Remei) i que correspon a la façana principal del centre.

– Els alumnes que vinguin a l’escola en bicicleta podran deixar-la al posabicicletes, situat dins del pati de primària. Caldrà entrar la bicicleta pel portal metàl·lic del final del carrer, darrera del gimnàs. L’escola no es fa responsable dels possibles desperfectes de les bicicletes.

– Preguem que no es vingui a l’ escola, en horaris de classe, si no és per una qüestió de necessitat (urgència, anada al metge, …) i sempre dirigir-se primerament a consergeria.

– Les trucades telefòniques als/a les mestres d’Infantil cal que siguin en horari d’ esbarjo (10.45 h. a 11.30 h.) o a partir de les 12’30 h. del migdia.

– Les trucades telefòniques als/a les mestres de Primària cal que siguin en horari d’esbarjo (11.00 a 11.30 h.) o a partir de les 12’30 h.

REGLAMENT D’ENTRADES i SORTIDES :

Referent a les entrades/sortides

Novetat aquest curs per a les famílies de primària: demanem, si us plau, que no entreu en el recinte escolar (ni a les entrades ni a les sortides), que espeu als vostres fills/es a la vorera de l’entrada principal per facilitar així les files a l’hora d’entrar i sortir.

Educació Infantil:

Entrades:

Un cop sona la música d’entrada, els alumnes van a fer fila a la seva respectiva entrada.

Sortides:

A la sortida s’acompanya als alumnes en fila fins a fora , per així evitar corredisses i dispersió pels passadissos i s’entreguen en mà als familiars (si s’entrega a un germà menor, cal que tingui signada la respectiva autorització).

En cas de pluja,

Entrades:

Els familiars acompanyen els nens/es fins als passadissos propers a les aules.

Sortides:

Els familiars entren fins a les aules a recollir l’alumnat.

Educació Primària:

Entrades:

Un cop sona la música d’entrada, els alumnes van a fer fila a la seva respectiva entrada.

Sortides:

A la sortida s’acompanya als alumnes fins a fora en fila, per així evitar corredisses i dispersió pels passadissos. Els pares/mares dels alumnes de 1r poden entrar al porxo durant el setembre, després s’esperaran a fora com la resta de pares..

En cas de pluja,

Entrades:

Tots/es els alumnes de primària (excepte Cicle Inicial) entren per les escales del porxo principal, fan fila per cursos, seguint l’ordre preestablert.

Els alumnes de Cicle Inicial s’esperen sota el porxo i entren per la planta baixa.

Sortides:

Cicle Inicial surten per la planta baixa que dóna al porxo. Cicle Mitjà i Superior utilitzen les escales del porxo.

REFERIDES A L’ORGANITZACIÓ INTERNA DEL CENTRE

– Cal que tot el material (llibres, llibretes,…) i roba (xandall, bata,…) porti el nom de l’alumne/a i la beta corresponent. Els objectes perduts es troben a l’entrada de l’escola, cal demanar-los a consergeria. Tot allò que és recollit i que no s’ha pogut localitzar el seu propietari, és lliurat en finalitzar el curs, a una institució benèfica.

– No utilitzeu les trobades o xerrades col·lectives per a parlar amb el tutor/a del vostre fill/a; feu-ho demanant una entrevista personal.

– Donat que l’escola fa un esment especial en el tema de les càries i en la necessitat de tenir una alimentació adequada i equilibrada, procureu col·laborar-hi evitant al màxim el consum excessiu de dolçaines i llaminadures. Que no en portin ni en comprin en venir a l’ escola.

– La nostra escola dóna molta importància a l’ús de la carmanyola, per portar l’esmorzar. Treballem així el reciclatge i l’estalvi d’embolcalls.

– La normativa actual prohibeix la distribució d’aliments manipulats a casa , per tant si algú porta alguna mena d’aliment d’aquesta classe no es podrà repartir i serà retornat a casa.

– Pel que fa a celebracions de Sants i/o Aniversaris, no es podran repartir invitacions dins del recinte escolar.

– El Claustre de Mestres recomana que per cap motiu o diada se’ls facin o portin regals.

– En cas de produir-se desperfectes per imprudència o negligència, les despeses ocasionades s’hauran d’abonar.

– A fi de mantenir actualitzades les dades (adreça, telèfon,mail,…) cal que qualsevol modificació la comuniqueu a l’ escola. Pot ser necessari en molts casos i especialment en urgències.

– Està totalment prohibit fumar dins del recinte escolar

– No està permès l’ús de mòbils i altres objectes electrònics que afectin el funcionament de l’escola per part dels alumnes. En el cas que algú en portés es portaria a direcció i la família hauria de passar a recollir-lo.

– Si es perd un llibre de la biblioteca, caldrà pagar 10€.

– Si es perd o es fa malbé un llibre de reutilització caldrà pagar 20€.

MALALTIES I LESIONS

– Si un nen/nena presenta símptomes de començament de malaltia (febre, tos, mal de coll,…); no pot venir a l’escola.

– Si cal que un infant prengui algun medicament, procureu d’administrar-li vosaltres a casa.

Si no pot ser d’ altra manera i s’ ha de donar en horari escolar, el medicament

haurà d’anar acompanyat d’una autorització escrita dels pares i de la prescripció del

metge que indiqui la quantitat i l’horari.

– Recordeu que periòdicament hi ha polls. Cal que aneu vigilant els cabells dels nens, al llarg del curs. Si observeu la presència d’aquests paràsits, el nen no ha de venir a l’escola fins que se li hagi fet el tractament i tingui el cap net de llémenes i polls.

– Si algun nen/a es lesiona o es fa mal, es telefona a la família i si és de molta urgència, es portarà directament a la clínica o al servei metge.

NORMATIVA ESPECÍFICA DEL CICLE INFANTIL

EQUIPAMENT

– Els infants han de portar la bata de l’escola, amb el nom i cognoms a la part de davant. Els dies de psicomotricitat recomanem portar el xandall de l’escola i esportives amb velcro.

– Cada nen portarà un sarronet de roba marcat amb el seu nom, per portar-hi l’esmorzar a dins d’una carmanyola.Tot i això, és necessari que els nens hagin menjat bé al matí abans de sortir de casa. Preguem que no es portin pastissets, llaminadures i caramels. En cas de portar-ne serà retornat.

– Totes les peces de roba (jerseis, abrics, xandalls,…), han d’anar marcades amb el nom i han de dur cosida una goma a la part interior del coll per a poder-les penjar.

– Demanem que els nens/nenes portin pantalons sense pitet, millor amb goma o preferiblement xandall, perquè a l’hora de descordar o treure sigui pràctic.

– Tots els alumnes de P-3 han de portar una muda dins d’una bossa amb el nom.

– Els de P-4 i P-5 que es queden a dinar han de portar una muda dins d’una bossa amb el nom.

– Recordem la importància d’ una acurada higiene (alerta amb els nens que es fan pipí a la nit; cal dutxar-los al matí).

ASSISTÈNCIA

-Demanem als pares/mares o acompanyants la màxima puntualitat, tant a les hores d’entrada, com de sortida.

– La porta d’infantil es tancarà després d’haver entrat l’última fila.

– Preguem que els pares/mares o acompanyants donin els nens en mà a les mestres, a l’hora d’entrar i, també, els recullin en mà a l’hora de sortir.

-En cas de ser recollit per un/a menor, caldrà l’autorització pertinent.

CELEBRACIONS D’ANIVERSARIS

– Per tal d’ evitar possibles greuges comparatius, entre els alumnes que ho celebren i que volen fer-ne partícips a la resta de companys, els que no ho celebren i els que, per causes diverses, la família no pot celebrar-ho, s’ha determinat que cap nen/a porti res a l’escola per a celebrar el seu aniversari o Sant. El dia de l’aniversari de l’alumne/a se celebrarà a nivell de classe i aquest/a alumne/a rebrà de part de tota la classe un petit detall (corona o medalla).