Consell escolar

És el màxim òrgan col·legiat de govern del centre. 

COMPONENTS

EQUIP DIRECTIU

Presidenta
Maite Cazcarra
Cap d’Estudis
Marta Prat
Secretària
Anna M. Puigdemont

SECTOR MESTRES

Marta Soler
Emma Serrano
Quima Bosch
Roser Baus
Rosa Matamala

SECTOR PARES/MARES

Pere Ramió
Fàtima Padrés
Alba Pla
Montse Sala

SECTOR PERSONAL ATENCIÓ EDUCATIVA

Roser Siper

REPRESENTANT AMPA

Lídia Dilmé

SECTOR PERSONAL DE SERVEIS

Albert Casadevall

REPRESENTANT AJUNTAMENT

Ester Busquets