Consell escolar

És el màxim òrgan col·legiat de govern del centre. 

COMPONENTS

EQUIP DIRECTIU

Presidenta
Maite Cazcarra i Pérez
Cap d’Estudis
Marta Prat i Viñas
Secretària
Anna M. Puigdemont i Abad

SECTOR MESTRES

Marta Soler i Plans
Emma Serrano i Ten
Quima Bosch i Sibecas
Roser Baus i Roset
Rosa Matamala i Vidal

SECTOR PARES/MARES

Pere Ramió i Torrentà
Fàtima Padrés i Menes
Alba Pla i Surina
Montse Sala i Cantarero

SECTOR PERSONAL ATENCIÓ EDUCATIVA

Roser Siper i Ribas

REPRESENTANT AMPA

Lídia Dilmé i Xargay

SECTOR PERSONAL DE SERVEIS

Albert Casadevall i Puig

REPRESENTANT AJUNTAMENT

Ester Busquets Fernández