Pictoescriptura

Una nova manera d’entendre l’escriptura.

Ja fa un parell d’anys que l’equip d’escriptors i il·lustradors de VOXPRIMA ens ajuda a aplicar una manera diferent d’entendre i gaudir de l’aprenentatge de l’escriptura. L’objectiu principal és millorar la capacitat creativa de l’alumnat a través d’una experiència que els aportarà confiança en les seves produccions.

Els espais de Pictoescritpura són tallers d’escriptura creativa que parteixen de la il·lustració.

El projecte està adreçat a l’alumnat des de 3r de primària fins 6è.

En què consisteix?

Bàsicament consisteix en donar-li la volta a la metodologia: Primer es creen els personatges (un il·lustrador reprodueix sobre paper les idees que els nens i nenes van transmetent), després les paraules i per últim la correcció sintàctica i gramatical.

El treball és llarg però el producte final s’ho mereix. Els alumnes acaben contents i emocionats amb les seves produccions. A més, es celebra la feina amb les famílies i/o companys de l’escola.

Voleu conèixer algunes de les aventures?

Portada