Pictoescriptura

Una nova manera d’entendre l’escriptura.

Ja fa uns anys que vam aprendre, amb l’ajuda de l’equip d’escriptors i il·lustradors de VOXPRIMA, a aplicar una manera diferent d’entendre i gaudir de l’aprenentatge de l’escriptura. L’objectiu principal és millorar la capacitat creativa de l’alumnat a través d’una experiència que els aportarà confiança en les seves produccions. Els espais de Pictoescritpura, adreçats a l’alumnat des de 3r a 6è de primària, són tallers d’escriptura creativa que parteixen de la il·lustració.

Ara ja apliquem aquest projecte de manera autònoma, utilitzant les habilitats il·lustradores dels propis alumnes de l’escola.

En què consisteix?

Bàsicament consisteix en donar-li la volta a la metodologia: Primer es creen els personatges (un il·lustrador reprodueix sobre paper les idees que els nens i nenes van transmetent), després les paraules i per últim la correcció sintàctica i gramatical.

El treball és llarg però el producte final s’ho mereix. Els alumnes acaben contents i emocionats amb les seves produccions. A més, es celebra la feina amb les famílies i/o companys de l’escola.

Voleu conèixer algunes de les aventures?

 

Curs 2018-2019

Històries fetes a 4t des de de l’àrea de castellà.
Il·lustradores: alumnes de 6è.

Curs 2016-2017

Curs 2015-2016

Portada