Les TAC

Des de fa molts anys l’escola ha participat en projectes d’innovació i d’integració de les TAC a l’aula.

La informàtica i les noves tecnologies estan molt presents a la nostra societat. És per això que a la nostra escola no les deixem de banda i són dues eines que vehiculen totes les àrees del currículum.

La nostra programació TAC contempla que es treballin aquestes eines des d’infantil i s’allargui a tota la primària. La introducció a infantil es fa mitjançant l’ús de la PDI (pissarra digital interactiva i/o projector), l’inici en l’ús de l’ordinador i ús de tauletes. La nostra escola està dotada de pissarres digitals i /o projectors a totes les aules amb tutoria.

A partir de la implementació dels espais a Infantil i els tallers a primària s’ha incrementat l’ús de les eines TAC en diferents moments al llarg de la setmana (tallers de robòtica, ús generalitzat de tauletes…) totalment integrades a totes les àrees del currículum. Disposem de 35 tauletes, 8 Blue-Bots i 6 sets de Lego WeDo2 per programar. Amb la robòtica pretenem Iniciar als alumnes en el llenguatge computacional, de manera lúdica.

Un altre material de préstec audiovisual interessant i que ens permet treballar la competència comunicativa des del mitjà audiovisual són els ” Ginys “.

El nostre objectiu és familiaritzar els nens i les nenes amb els sistemes operatius, que els formem per fer tasques d’ús habitual (obrir, tancar documents, imprimir, gravar…) Alhora els preparem per fer servir programes d’edició de texts, Power Point… i programes educatius que els ajudin a practicar i a consolidar conceptes i procediments treballats a l’aula, de manera individualitzada i proposant les tasques adequades als diferents nivells maduratius.

A Cicle Superior els alumnes tenen el seu propi correu electrònic (dins el domini de l’escola) i aprenen a treballar col·laborativament en l’entorn G-Suite.