Instal·lacions

L’escola disposa d’instal·lacions i espais amplis que garanteixen la qualitat de l’educació que oferim. És una escola gran tant per dins com per fora i això permet poder disposar i jugar amb els espais disponibles en funció de les necessitats.

Les instal·lacions de l’escola són molt àmplies i això permet tenir molts espais disponibles tant interiors com exteriors. L’escola ha estat pintada l’estiu del 2020 en la línia de pintura del Consorci d’educació de Barcelona que promou la pacificació dels espais. També s’han redecorat alguns espais i s’ha canviat mobiliari per a crear entorns i espais d’aprenentatge més tranquils. Poc a poc anem convertint l’escola en un lloc on l’estètica jugui un paper facilitador de vivències per als infants.