Instal·lacions

L’escola disposa d’instal·lacions i espais amplis que garanteixen la qualitat de l’educació que oferim.

Les instal·lacions de l’escola són molt àmplies i això permet tenir molts espais disponibles tant interiors com exteriors. Actualment estem a l’espera que ens pintin tot l’interior de l’escola (previsió Abril 2020) i això ens anima molt ja que valorem molt positivament que els espais agradables són una bona base per a l’aprenentatge dels alumnes i fomenten que siguin responsables i curosos amb el material i els espais.