LES NENES I ELS NENS DE 4t A VAN ELABORAR EL SEU PROPI CARTELL CINEMATOGRÀFIC DE LA PEL·LÍCULA WALL-E

Primerament, van treballar “Què és un cartell cinematogràfic”, quina és la seva finalitat a partir d’una formació de la Filmoteca, les mides que havia de tenir per a fer-ho com els oficials i quins elements havien de sortir: protagonista/es, posició dins el cartell, altres elements, colors, tipografia de les lletres…i, molt important, quines tècniques faríen servir per a confeccionar-lo. Com veiem es tractava de prendre una sèrie de decisions que demanava per part dels nens i de les nenes de la classe un treball cooperatiu, arribant a acords en diferents moments del procés.
Van decidir que començarien fent el fons del cartell tenint en compte que el seu protagonista, Wall-e, tindria un lloc central. Van decidir amb votacions que fos l’espai el fons del cartell treballat amb la técnica de l’esgrafiat amb ceres.

Així va ser com 8 grups de 3-4 alumnes van aplicar aquesta tècnica en un Din-A3. Amb aquestes 8 propostes van fer una composició que va ser el fons del seu cartell.
I ja amb el fons del seu cartell de pel·lícula van passar a fer els diferents elements que havien acordat per consens: Wall-e, el protagonista, Eva, les nenes i els nens de tot el grup…