LECTURA A CINQUÈ

Cada divendres, un/a Company/a de forma voluntària llegeix un fragment d’un llibre que està llegint o que ja s’ha llegit. Ells i elles saben quan llegiran amb antelació. D’aquesta manera poden preparar-s’ho a casa. Llegir davant de 25 persones no és fàcil! Mireu que bé que ho fan.